LIONS CLUB LICATA

Anno sociale 2017-2018  
Presidente: Agostino Balsamo

17 ° MEMORIAL ROSA BALISTRERI
sezione POESIA

 

CHIANTU DI CIANCIANI
MARIO RIZZO

 

 


CHJIÀNTU DI CIÀNCIÀNI

Sièntu ancóra ddrà ciancianiata

vànnìàri jintra la ma tèsta,

quannu a la scùràta,

t'àrrìcàmpàvatu cù lù carrèttu

di 'ncàmpàgna.

Mancu li scàrpi mi 'mpìlàva,

scàzu fora currìva, e sùtta li piedi

né spini, né pètri sintìva,

pirchì lù tò scjiàuru

mi chiamava d'àrràssu.

Cù nà manu mi pigliàvatu di li spàddri

e a lù tò scjiancu nun mi scàntàva

cchiù di nènti.

Patri, sùlu ni li sònna ora ti trùòvu,

e durmìssi notti e jiòrnu,

pi stari vicìnu a tià.

Prima cà l'uòcchi mia

restanupi sèmpri chjiùsi,

scàzu vuògliu cùrriri

fora nàtra vota,

pi sentiri lù scrùscjiu

di ddrà ciànciànìàta.

Pi sentiri nàtra carizza

càntari vanèddra vanèddra,

e lù tò friscàri c'ancora la nòtti

m'àddrùvìglia.

Còmu un piccilìddru,

talìu lì stìddri e cùntu lì jiòrna,

ma nun vàstanu tutti li stìddri

a darimi cunfuòrtu,

ormài nun trova cchiù paci

sta pòvira arma.

Scrùscjiu di carrèttu

chjiàntu di cianciàni,

fuòcu d'àmùri

fuòcu di disìu,

fuòcu cà mancu l'acqua

po' cchiù astùtàri.

Fuòcu cà piànu piànu,

còmu rìstùccia sìcca

lu vièntu fa sbàmpàri.

Fuòcu cà jiòrnu pi jiòrnu,

abbrùscjia la vita mia,

cà finìscji ....e mòri.

                                                    

PIANTO DI SONAGLI

Sento ancora quella sonagliata

gridare dentro la mia testa,

quando all'imbrunire,

ritornavi con il carretto

dalla campagna.

Nemmeno le scarpe mi infilavo,

scalzo fuori correvo e sotto i piedi

né spine né pietre sentivo,

perché il tuo odore

mi chiamava da lontano.

Con una mano mi prendevi per le spalle

e al tuo fianco non mi spaventavo

più di niente.

Padre, solo nei sogni adesso ti trovo,

e dormirei notte e giorno,

per stare vicino a te.

Prima che i miei occhi

restano per sempre chiusi,

scalzo voglio correre

fuori un'altra volta,

per sentire il rumore

di quella sonagliata.

Per sentire un'altra carezza

cantare per strada,

e il tuo fischiare che ancora la notte

mi sveglia.

Come un bambino,

guardo le stelle e conto i giorni,

ma non bastano tutte le stelle

a darmi conforto,

ormai non trova più pace

questa povera anima.

Rumore di carretto,

pianto di sonagli

fuoco d'amore,

fuoco di desiderio,

fuoco che nemmeno l'acqua

può più spegnere.

Fuoco che piano piano,

come ristoppia secca

il vento fa prendere fuoco.

Fuoco che giorno per giorno,

brucia la vita mia,

che finisce ....e muore

 
 
 

GTranslate

Chi è online

Abbiamo 134 visitatori e nessun utente online