LIONS CLUB LICATA

Anno sociale 2015-2016  
Presidente: Nicolò La Perna

MEMORIAL ROSA BALISTRERI 15° edizione
SEZIONE CANZONI

PILU RUSSU
Guido Rotolo

 

 

PILU RUSSU

Pilu russu ca pari siddiatu
porta a spassu so cani malatu
comu a iddu malatu d’amuri
comu a iddu ca pari un signuri.
Pilu russu tramunta a matina,
ogni vota ca mancia racina,
aspittannu ca u suli s’ammucci
p’ascutari lu ventu e lu surci.
Pilu russu s’adduna ogni tantu
ca i carusi si pigghianu scantu
quannu iddu pari siriusu,
pirchi a testa è comu un pirtusu
E curriva, curruva, curriva
e cantava, cantava, cantava,
salutannu i cristiani ca manu
e taliannu ddu paisi luntanu.
E pinsava, pinsava, pinsava
e chianciva, chianciva, chianciva
aspittannu ca u jornu passatu
riportassi e so vrazzi ogni catu
Pilu russu parlava o so sceccu,
ca ragliannu faciva un dispettu,
di firriari in ogni manera
pi purtarlu ‘mezzu a trazzera.
Pilu russu si curca ‘nda strata
p’aspittari a so stidda incantata,
ca spuntava sula a matina,
ammiccannu in capu a fascina.
Pilu russu a zo zita taliava
e di luntanu curiusu spirciava,
quannu idda trattava d’amuri,
quannu idda priava u Signuri.
Pilu russu parlava o so sceccu,
ca ragliannu faciva un dispettu,
di firriari in ogni manera
pi purtarlu ‘mezzu a trazzera.

Pilu russu pinzava a zo zita 
pinzannu ca fussi finita,
finita puri in cummentu,
surputannu puri lu ventu
E curriva, curruva, curriva
e cantava, cantava, cantava,
salutannu i cristiani ca manu
e taliannu ddu paisi luntanu.                 

                                        

PELO ROSSO

Pelo rosso che sembra seccato
porta a spasso il suo cane malato
come lui, malato d’amore
come lui che sembra un signore.
Pelo rosso tramonta di mattina,
ogni volta che mangia uva,
aspettando che il sole si nasconda,
per ascoltare il vento ed il topo.
Pelo rosso si arrabbia ogni tanto
perché i ragazzi hanno paura,
quando lui sembra serioso
è perché ha la testa come un buco
E correva, correva, correva,
e cantava, cantava, cantava,s
Salutando le persone con la mano
e guardando quel paese lontano
E pensava, pensava, pensava
e piangeva piangeva, piangeva,
aspettando che il giorno passato
riportasse alle suE braccia ogni secchio
Pelo rosso parlava al suo asino,
che ragliando faceva dispetto,
di girare in ogni maniera
per portarlo in mezzo al viottolo.
Pelo rosso si corica in strada
per aspettare la sua stella incantata,
che spuntava solo di mattina,
ammiccando sopra la fascina.
Pelo rosso la sua fidanzata guardava
e di lontano curioso sbirciava,
quando lei parlava d’amore,
quando lei pregava il Signore.
Pelo rosso parlava al suo asino,
che ragliando faceva dispetto,
di girare in ogni maniera
per portarlo in mezzo al viottolo.
Pelo rosso pensava alla sua fidanzata,
credendo che fosse finita la storia,
finita pure in un convento,
soppottando anche il vento.
E correva, correva, correva,
e cantava, cantava, cantava,s
alutando le persone con la mano
e guardando quel paese lontano.

 

 

 

 

GTranslate

Chi è online

Abbiamo 826 visitatori e nessun utente online