Stampa
Categoria: 18 Memorial Rosa Balistreri
Visite: 299

 


LIONS CLUB LICATA

Anno sociale 2018-2019  
Presidente: Angelo Pintacrona

 

18° MEMORIAL ROSA BALISTRERI
SEZIONE POESIE

NUN DORMU NO SUGNU VIGLIANTI
Domenico Di Caro

 

 

'NUN DORMU NO, IU SUGNU VIGILANTI

Nun dormo no iu sugnu vigilanti

affacclu fora e nun via nentì,

taliu ncelu e viu tanti stiddri

ca su lustrusi e beddri luccicanti.

Nun dormu nò, unni sacciu picchi

sarà l'età ca nun mi fa chiù durmirì,

nun sugnu vecchiu, tantu vecchia assani

ma la menti mìa la sendu vularì.

Vola la menti mia vola assai luntanu

e pensu, iu pensu a li me fìgliuzzi,

e li niputentri ca aiu assai luntanu,

luntanu da me casa e di la nostra terra.

E mi pari cent'anni quantu aggiorna

vaiu scrivennu e sendu lu tick tack di sveglia,

la nuttata mi pari troppu longa

affacciu, affacciu fora e nun aggiorna.

Ma nun la risveglio no la me campagna

a pocu a pocu s’avvicina l'alba

affaccia lu suli e lu scuru scumpari

e aspettu, aspettu ca lu telefunu lu sentu sunari.

Ciau Papà, ciau figli meni

dicitimi comu stati di saluti

iu staiu bonu, nun vi priuccupatì

e datemi abbrazzu a tutti li niputi.

Staiu tranquiilu ca ntisì la vuci,

lu curuzzu miu mi lu sendu ‘mpacì

fìgliuzzi mi i facili lì puliti

e lassati sciaru dunni vandri passati !

                                                                                                                                                                                                                                                     

NON DORMO NO SONO VIGILANTE

Non dormo no sono vigilante

affaccio fuori e non vedo niente

guardo in cielo e vedo tante stelle

che sono brillanti e belle luccicanti.

Non dormo no non so perché

sarà l’età che non mi fa dormire,

non sono vecchio, così tanto vecchio

ma la mente mia la sento volare.

Vola la mente mia, vola assai lontano

e penso, io penso ai miei figli,

e ai nipotini che sono assai lontano,

lontano dalla mia casa e dalla mia terra.

E mi sembra cent’anni dall’alba

scrivo e sento il tick tack della sveglia,

la notte mi sembra troppo lunga mi affaccio,

affaccio fuori e non diventa giorno.

Ma non la sveglio no la mia compagna,

a poco a poco s’avvicina l’alba

affaccia il sole  e il buio scompare

e aspetto, aspetto di sentire suonare il telefono.

Ciao Papà, ciao figli miei

ditemi come state di salute

io sto bene, non vi preoccupate

E datemi un abbraccio a tutti i nipoti

Sto tranquillo che ho sentito la voce,

il mio cuore lo sento in pace

fogli miei fate le persone per bene

            e lasciate profumo dove voi passate.